U bent hier

Competenties vertrouwenspersoon

De vertrouwenspersoon beschikt over de volgende competenties:

Competenties

1. Gewetensvolheid.

De vertrouwenspersoon laat de melder(ster) in zijn of haar waarde, toont respect en werkt vertrouwelijk.


2. Inlevingsvermogen.

De vertrouwenspersoon is sterk empathisch, toont begrip voor gevoelens en stemmingen.


3. Luisteren

De vertrouwenspersoon luisterd naar de melder(ster), vraagt door en reageert ook op nonverbale signalen.


4.Analytisch, organisatiesensibiliteit en strategisch inzicht

De vertrouwenspersoon komt tot de kern van zaak, heeft alternatieven en houdt rekening met anderen.


5. Adviesvaardig

De vertrouwenspersoon bouwt zijn advies logisch en begrijpelijk op, waarbij rekening gehouden wordt met de ander.


6. Communicatiefvaardig

De vertrouwenspersoon spreek en schrijft duidelijk, afgestemt op de ontvanger.


7. Vermogen tot zelfreflectie en reflectie op anderen

De vertrouwenspersoon kent zijn eigen kwaliteiten en ziet zijn zwakere punten als uitdaging. Geeft collega's feedback op zijn of haar kwaliteiten.


8. Kennis

De vertrouwenspersoon blijft zichzelf ontwikkelen en is op de hoogte van de meest recente wet en regelgeving.