U bent hier

Taken vertrouwenspersoon

De vertrouwenspersoon heeft drie belangrijke taken:

Taken

1. Opvang, adviseren en begeleiden melder(ster).

 • De belangrijkste taak is; een luisterend oor zijn. De melder(ster) wordt gehoord.

 • Met de melder(ster) worden alternatieven besproken, soms is doorverwijzing nodig. De melder(ster) beslist over de voortgang.

 • Indien een informele oplossing niet mogelijk is kan een stap naar de klachtrechtcommissie noodzakelijk zijn.

 • Nazorg wordt geboden indien dit gewenst is.


  2. De organisatie informeren en voorlichten over integriteit en ongewenste omgangsvormen.

 • Organisaties informeren over de aanwezigheid van een vertrouwenspersoon voor ongewenste omgangsvormen en integriteitskwesties.

 • Voorlichting geven aan verschillende organisatielagen over ongewenste omgangsvormen en integriteitskwesties.

 • Met ARBO-dienst, bedrijfsmaatschappelijkwerk en overlegorganen het beleid zo nodig afstemmen.


  3. Adviseren bestuur en mangement door middel van een jaarverslag.

 • De vertrouwenspersoon maakt een geanonimiseerd jaarverslag met aantal en soort meldingen. Hiervan wordt een analyse gemaakt en worden aanbevelingen geformuleerd.

 • De vertouwenspersoon krijgt veel signalen binnen en kan zonodig ook ongevraagd advies uitbrengen.