U bent hier

Vertrouwenspersoon

In de arbeidsomstandighedenwet is opgenomen dat bedrijven verplicht zijn beleid te voeren om ongewenst gedrag te voorkomen. Onder ongewenst gedrag wordt verstaan: seksuele intimidatie, agressie, geweld, pesten en discriminatie in de arbeidssituatie. Dit is voor veel bedrijven de reden om een vertrouwenspersoon aan te stellen. We zien ook dat verenigingen en organisaties in hun beleid vermelden dat ze ongewenst gedrag niet tolereren en een vertrouwenspersoon aanstellen. Thijs Huijs heeft meer dan 13 jaar ervaring als vertrouwenspersoon. Als externe vertrouwenspersoon ben ik werkzaam geweest bij Vertrouwenspuntsport van het NOC&NSF. Dit werd echter opgeheven, eind 2018. Vanaf 1-1-2019 ben werkzaam voor de Boeddhistische Unie Nederland als externe vertrouwenspersoon.

De belangrijkste taken van een vertrouwenspersoon zijn o.a.:

  • Het professioneel opvangen van de persoon die te maken heeft gehad met ongewenst gedrag door het tonen van empathie en het bieden van een luisterend oor.
  • Samen met de persoon naar een mogelijke oplossing zoeken, zowel informeel als formeel, waarbij de persoon de vervolgstappen bepaald.
  • Het ondersteunen bij mogelijke vervolgstappen en het verlenen van nazorg.
  • Het rapporteren van een jaarverslag, inclusief advies aan de directie of bestuur.
  • Het geven van bekendheid van de vertrouwenspersoon binnen de organisatie.

Thijs Huijs is gecertificeerd vertrouwenspersoon, lid van de Landelijke Vereniging Vertrouwenspersonen en staat vermeld op de site van het CRP.