U bent hier

Werkwijze

 1. Opstellen levensloop
  Wat heeft het leven allemaal met zich meegebracht? Sommige situaties zullen verder uitgediept worden.
 2. Analyse huidige situatie
  Wat speelt er nu? Wat komt er allemaal op me af? Hoe ga ik er mee om?
  Dit zijn enkele vragen waarmee we aan de slag gaan.
 3. Zicht op onbewuste processen
  Onbewuste processen blijken een grote invloed te hebben op het functioneren. Het lijkt soms of dit onbewuste ons wil aansturen. Het is van belang om zicht te krijgen op het onbewuste. Hiervoor zet Huijs-Consult verschillende technieken in.
 4. De omkeer
  Het verkregen inzicht geeft een vergroting van de innerlijke kracht. De draagkracht is vergroot en een kentering wordt zichtbaar. De energie begint weer te stromen, de levensvreugde komt terug.
 5. Opnieuw aan de slag
  De benadering van leven gebeurt vanuit een nieuwe invalshoek. De toegenomen levenkracht schept nieuwe mogelijkheden en nieuwe kansen. Bij een onvermijdelijke terugval is nu wel voldoende veerkracht aanwezig om de nieuwe richting te blijven volgen.