• Gewetensvolheid
  De vertrouwenspersoon laat de melder(ster) in zijn of haar waarde, toont respect en werkt vertrouwelijk.
 • Inlevingsvermogen
  De vertrouwenspersoon is sterk empathisch, toont begrip voor gevoelens en stemmingen.
 • Luisteren
  De vertrouwenspersoon luistert naar de melder(ster), vraagt door en reageert ook op nonverbale signalen.
 • Analytisch, organisatiesensibiliteit en strategisch inzicht
  De vertrouwenspersoon komt tot de kern van zaak, heeft alternatieven en houdt rekening met anderen.
 • Advies vaardig
  De vertrouwenspersoon bouwt zijn advies logisch en begrijpelijk op, waarbij rekening gehouden wordt met de ander.
 • Communicatiefvaardig
  De vertrouwenspersoon spreek en schrijft duidelijk, afgestemt op de ontvanger.
 • Vermogen tot zelfreflectie en reflectie op anderen
  De vertrouwenspersoon kent zijn eigen kwaliteiten en ziet zijn zwakkere punten als uitdaging. Geeft collega’s feedback op zijn of haar kwaliteiten.
 • Kennis
  De vertrouwenspersoon blijft zichzelf ontwikkelen en is op de hoogte van de meest recente wet en regelgeving.

  Persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt voor het gevraagde contact.