Huijs Consult Vertrouwenspersoon

Bent u op zoek naar een vertrouwenspersoon?

Onze voordelen

 • Vertrouwelijkheid
 • Organisatiesensibiliteit
 • Gewetensvolheid
 • Vakkennis
 • Snelle service
Meer competenties

Beroepsregister

Zoek ons op in het beroepsregister vertrouwenspersonen Hobéon SKO.
 

Bezoek de site

Beroepsvereniging

Huijs Consult is aangesloten bij de beroepsvereniging vertrouwenspersonen LVV.
 

Bezoek de LVV

Op basis van het Burgerlijk Wetboek en de Arbowet hebben organisaties de wettelijke plicht een veilige werkomgeving te bieden aan werknemers. Het huis van de Klokkenluiders stelt dat een organisatie een meldregeling moet hebben. Om te komen tot een veilig werkklimaat en te voldoen aan de wettelijke eisen is het aanstellen van een vertrouwenspersoon van Huijs Consult een oplossing.

Ik ben Thijs Huijs en heb meer dan 40 jaar ervaring in diverse functies in het bedrijfsleven. Van hier uit kreeg ik steeds meer oog voor het belang van de menselijke factor in het werk.

Daarom heb ik opleidingen gevolgd op gebied van coaching, therapie en psychologie en help ik organisaties met het invullen van de functie vertrouwenspersoon en begeleid ik medewerkers die te maken hebben gehad met ongewenste omgangsvormen en integriteitskwesties.

Meer over Thijs...
 • Na- en bijscholing
  De vertrouwenspersoon volgt gecertificeerde opleidingen op zijn vakgebied.
 • Intervisie
  Thijs Huijs is lid van een gecertificeerde intervisiegroep om anoniem cassussen vertrouwelijk te bespreken om zo vaardigheden verder te ontwikkelen.
 • Extra activiteiten
  Thijs Huijs is lid van de ledenraad van de beroepsvereneniging: Landelijke Vereniging van Vertrouwenspersonen.

  Persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt voor het gevraagde contact.