Huijs Consult

U bent op zoek naar een vertrouwenspersoon.

Helaas spelen ongewenste omgangsvormen in veel organisaties nog steeds een rol en komen integriteitskwesties nog steeds voor.

Op basis van art. 7:611 Burgerlijk Wetboek en art.3.2 Arbowet hebben organisaties de wettelijke plicht een veilige werkomgeving te bieden aan werknemers. Het huis van de Klokkenluiders stelt een organisatie een meldregeling moet hebben en een meldpunt integriteit. Om te komen tot een veilig werkklimaat en te voldoen aan de wettelijke eisen is het aanstellen van een vertrouwenspersoon van Huijs Consult een oplossing.

Wie is Huijs-Consult?

Ik ben Thijs Huijs en heb meer dan 40 jaar ervaring in diverse functies in het bedrijfsleven. Van hier uit kreeg ik steeds meer oog voor het belang van de menselijke factor in het werk. Daarom heb opleidingen gevolgd op gebied van coaching, therapie en psychologie en help ik organisaties met het invullen van de functie vertrouwenspersoon en begeleid ik medewerkers die te maken hebben gehad met ongewenste omgangsvormen en integriteitskwesties.

Visie

Een sociaal veilig en gezond werkklimaat is zowel goed voor de medewerker als voor de organisatie.

Werkwijze

Bij organisaties wordt gekeken waaraan behoefte is, waarna Huijs Consult komt met een voorstel. Mensen die te maken hebben met ongewenst gedrag of ingriteitskwesties kunnen contact opnemen.

Ervaring

Huijs Consult heeft ervaring als vertrouwenspersoon bij het bedrijfsleven, sportorganisaties en organisaties met een levensvisie.

Contact

Wilt u meer weten over Huijs-Consult neem dan geheel vrijblijvend contact op.