Huijs Consult

U bent op zoek naar een blijvende oplossing voor uw probleem.

Steeds komt u dezelfde hindernissen tegen op uw levenspad. Waardoor worden die veroorzaakt? Wat is hiervan de betekenis?

U probeert uw gedrag te veranderen, maar helaas keert na verloop van tijd het oude patroon toch terug. Daarom is het noodzakelijk te kijken naar de oorzaak van dit patroon. Hierin spelen onbewuste processen een belangrijke rol. Het is essentieel om zicht te krijgen op de werking van het onbewuste. De hindernissen blijken belangrijke boodschappen uit het onbewuste te zijn.

Door de betekenis van de boodschappen te beseffen, ontstaat een beter contact met uw innerlijke kracht. Hierdoor kunt u daadwerkelijk invulling geven aan het leven en de loopbaan die u wenst.

Wie is Huijs-Consult?

Ik ben Thijs Huijs en heb meer dan 30 jaar ervaring in diverse functies in het bedrijfsleven. Van hier uit kreeg ik steeds meer oog voor het belang van de menselijke factor in het werk. Ondanks de goede bedoelingen van management en werknemers bleek dat men reageerde vanuit vaste patronen waardoor conflicten ontstonden.


Bij het zoeken naar oplossingen voor de vaste patronen kwam ik uit bij de inzichten van de dieptepsychologie, waarbij de nadruk ligt op de werking van het onbewuste. Ik laat mensen contact maken met hun innerlijke drijfveren, zodat ze met passie leven en werken. Ik werk voor zowel bedrijven als particulieren.

Visie

Mensen die leven en werken vanuit hun innerlijke overtuiging kunnen bewust richting geven aan hun leven en werk. Ze leven vanuit hun innerlijke kracht, staan met bezieling in het leven en zijn een inspiratiebron voor de omgeving.

Werkwijze

In eerste instantie wordt gewerkt aan het ontdekken van het patroon waarin men vast zit, waarbij de focus ligt op de onderliggende, onbewuste processen. Door herkenning van het onbewuste gedrag, kan het omgezet worden in bewust gekozen gedrag en de gewenste richting gegeven worden aan leven en werk.

Contact

Wilt u meer weten over Huijs-Consult neem dan geheel vrijblijvend contact op.