• Opvang, adviseren en begeleiden
 • Organisatie voorlichten over integriteit
 • Adviseren bestuur en management
Contact opnemen
 • De belangrijkste taak is; een luisterend oor zijn. De melder(ster) wordt gehoord.
 • Met de melder(ster) worden alternatieven besproken, soms is doorverwijzing nodig. De melder(ster) beslist over de voortgang.
 • Indien een informele oplossing niet mogelijk is kan een stap naar de klachtrechtcommissie noodzakelijk zijn.
 • Nazorg wordt geboden indien dit gewenst is.
 • Organisaties informeren over de aanwezigheid van een vertrouwenspersoon voor ongewenste omgangsvormen en integriteitskwesties.
 • Voorlichting geven aan verschillende organisatielagen over ongewenste omgangsvormen en integriteitskwesties.
 • Met ARBO-dienst, bedrijfsmaatschappelijkwerk en overlegorganen het beleid zo nodig afstemmen.
 • De vertrouwenspersoon maakt een geanonimiseerd jaarverslag met aantal en soort meldingen. Hiervan wordt een analyse gemaakt en worden aanbevelingen geformuleerd.
 • De vertrouwenspersoon krijgt veel signalen binnen en kan zonodig ook ongevraagd advies uitbrengen

  Persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt voor het gevraagde contact.