Er is nog steeds geen eenduidige definitie van spiritualiteit.
Spiritualiteit heeft te maken met een gevoel van verbinding, verbinding met jezelf, met de omgeving en iets hogers, iets transcendents.
Spiritualiteit is iets wat van nature in ieder mens aanwezig is.
Momenteel wordt veel onderzoek uitgevoerd naar spiritualiteit.

Voor mijn master levenslooppsychologie heb ik onderzoek uitgevoerd naar de relatie spiritualiteit en welbevinden.
Uit de onderzoek kwam naar naar voren dat spiritualiteit een positieve invloed heeft op welbevinden en dan met name de factor zingeving.

De resultaten heb ik verwerkt in een artikel dat gepubliceerd is in het vaktijdschrift Psyche & Geloof.
Momenteel ben ik in gesprek met de Universiteit voor Humanistiek in Utrecht over promotie onderzoek op gebied van spiritualiteit.

Download PDF

    Persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt voor het gevraagde contact.