• Na- en bijscholing
    De vertrouwenspersoon volgt gecertificeerde opleidingen op zijn vakgebied.
  • Intervisie
    Thijs Huijs is lid van een gecertificeerde intervisiegroep om anoniem cassussen vertrouwelijk te bespreken om zo vaardigheden verder te ontwikkelen.
  • Extra activiteiten
    Thijs Huijs is lid van de ledenraad van de beroepsvereneniging: Landelijke Vereniging van Vertrouwenspersonen.

    Persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt voor het gevraagde contact.