• Samenwerking op maat
  • Gedegen kennis over ongewenste omgangsvormen en integriteitszaken
  • Gecertificeerd vertrouwenspersoon
  • Vertrouwenspersoon met veel ervaringen bij bedrijven en organisaties

    Persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt voor het gevraagde contact.